De fleste virksomheder spørger til prisen. Nogle endda kun til prisen. På selve printet eller kuverteringen. Men der er andre og potentielt meget vigtigere spørgsmål, de med fordel kunne stille deres leverandør af den printede kundekommunikation.

Som man spørger, får man svar. Og hvis det fulde potentiale og alle mulighederne skal afdækkes, er her de 6 vigtigste spørgsmål, som virksomheder altid bør have med til mødet med en ny leverandør af intelligent digital print.

1. Hvordan tilrettelægges vores DM-udsendelse optimalt?

Din fysiske DM-udsendelse har naturligvis en mission. Den har et formål – og et budget for både resultat og omkostning. Din leverandør skal være din rådgiver om, hvordan du indfrier både mål og resultater på alle parametre. Ikke kun på tekst og grafik, men på ALLE parametre, der påvirker din ROI positivt.

2. Hvordan kan vi øge kvaliteten af vores kundedata?

Des højere kvalitet og des flere detaljer, der knyttes til kundedata, des bedre er din muligheder for at skabe relevant indhold. Sammen med de indsamlede indsigter fra alle virksomhedens touch points er der en række kilder, der kan bruges til både at opdatere, sammenkøre og berige kundedata. En leverandør skal kunne vejlede dig i behandlingen af data samt rådgive dig omkring, hvordan disse anvendes til at skabe datastyret, relevant indhold.

3. Hvordan får vi bedre resultater af vores udsendelser?

Intelligent digital print har muligheder for optimering i hvert eneste led i værdikæden.

Håndtering og berigelse af data, individualisering af indhold, kreativ udformning, papirkvalitet, indholds- og printprodukter osv. Listen over håndtag, der kan drejes på for bedre resultater, er lang, og en leverandør med tilstrækkeligt indblik i virksomhedens forretning vil kunne give et overblik over dem alle.

4. Hvem skal vi undlade at sende til?

Blind udsendelse til alle er en dræber. En DYR dræber, der belaster dit budget med unødige produktions- og forsendelsesomkostninger, men også risikerer at udhule kundernes livstidsværdi, da irrelevant indhold er irriterende støj, der gradvist skubber kunden længere og længere væk. En leverandør kan på baggrund af analyse, indsigt og tests pege på, hvordan antallet af udsendelser kan trimmes til netop dem, der giver de ønskede resultater. Så man undgår unødige omkostninger og erosion af kunderelationer.

5. Er småt skidt?

Store kampagneudsendelser med standardbudskaber er en uddøende race. For at sikre øget relevans i dine budskaber, skal de sendes til rette modtager, med det rette indhold på det rigtige tidspunkt (og i den rette kanal). Det betyder, at dine DM-udsendelser bliver mindre i volumen, men hyppige i frekvens. Din leverandør skal være i stand til at rådgive dig om, hvordan du sikrer dette produktions-flow optimalt. Så du ikke belastes på dine ressourcer, dvs. hverken tid eller penge. Det kræver desuden, at din leverandør har det rette dokumentsoftware til avanceret brevfletning og automatiseret generering af printfiler. Ligesom de skal kunne tilbyde agile og fleksible løsninger på printteknologi og produktionsudstyr.

6. Hvilke distributionsaftaler findes der, og hvad vil være bedst for os?

Professionelle leverandører af digital print, kuvertering og forsendelse arbejder med mange forskellige distributionsselskaber og holder sig løbende orienteret om mulighederne for løsninger og rabatter, der sikrer deres kunder de bedste aftaler til forskellige behov. Der er ingen størrelse, der passer alle, og de fleste bliver overraskede over hvor mange muligheder, der faktisk er, og hvor store besparelser, der kan hentes. Leverandøren skal have dette område som en af sine kernekompetencer og yde både rådgivning og praktisk håndtering for at sikre dig de bedste priser.

Disse 6 spørgsmål vil alle virksomheder med stor fordel kunne tage med til deres leverandører. Men som kunde bør virksomhederne også kræve en proaktiv leverandør, der kan udfordre vanetænkning og søge for, at plejer ikke bliver en dræber.