Direct Mail og Scanning løsninger

Vi tilbyder følgende Direct Mail og Scanning løsninger

Direct Mail

Direct Mail performer godt – det har det altid gjort. Det får forbrugernes opmærksomhed, er datadrevet, relevant, og budskabet fremstår vedkommende og fysisk. Direct Mail kan tillige sendes til forbrugere, der ikke har givet permission!

Læs mere om Direct Mail.

Outsourcing Print og Kuvertering

Mange virksomheder har valgt at lægge den daglige produktion af transaktionsprint, policer, fakturaer og servicebreve ud af huset. De har sikret sig fordelene ved at gøre faste omkostninger til variable. Vi tager os af hele processen fra implementering til fast drift.

Læs mere om outsourcing.

Manuel Pakning og Webshop Pakning

Hos Express har vi siden 1988 arbejdet med manuel pakning. Alt hvad der ikke kunne pakkes på maskiner, har vi pakket i manuelt. Det har været pakning af både breve og især pakker – ofte med særligt indhold. Enten som kampagneudsendelser eller pr. bestilling fra webshop.

Grafiske løsninger

Vi leverer grafiske løsninger til din Direct Mail. Både når det handler om almindelige tryksager som konvolutter og brevpapir, men også ved special producerede tryksager, som vi sikrer lever op til krav for efterbehandling og kuvertering.

Læs mere om vores grafiske løsninger.

Direct Mail & e-Boks

Kommunikation kan målrettes den enkelte modtager – også via en e-Boks udsendelse. Express sender en e-Boks besked til kunder/personer, der er tilmeldt e-Boks og Direct Mail til alle, der ikke er tilmeldt e-Boks eller undlader at svare på e-Boks henvendelsen. e-Boks meddelelse kan ligeledes indeholde link til opsat online spørgeskema.

Læs mere om Direct Mail og e-Boks.

Udsendelse og scanning af spørgeskemaer

Express er eksperter i scanning, tolkning og verificering af fysiske. Vi automatiserer i videst muligt omfang datafangsten via maskinel aflæsning af fysiske skemaer. Det som ikke kan aflæses maskinelt, bliver manuelt verificeret. Vi opsætter og udsender ligeledes online spørgeskemaer i e-Boks.

Læs mere om håndtering af spørgeskemaer.

Distributions- og portoløsninger

Express holder sig opdateret omkring mulige distributions- og portoløsninger. At vi har styr på omkostninger til distribution og porto betyder, at I kan opnå besparelser på distribution og porto.

Læs mere om distributions- og portoløsninger.

Permission Management / GDPR

Permission Management/GDPR via Fluid A/S er en professionel løsning til styring af permission management, single sign-on, kundeprofilering samt håndtering af GDPR processer.

Læs mere om Permission Management.

Dataanalyse og kundeindsigt

Vi er omsætter kundeindsigt til resultater i dine Direct Mails. Vi arbejder med dine egne data, men kan også supplere med relevante kilder, der kan øge kundeindsigten.

Læs mere om dataanalyse og kundeindsigt.

Direct Mail

Personlig kommunikation der fanger opmærksomheden!

Direct Mail er et virkelig stærkt element i virksomhedernes medie pallette inden for kundedialog. Det er ofte et effektivt supplement til virksomhedernes digitale kundekommunikation, hvor brugen af e-mail ikke er mulig pga. manglende permission eller blot har tabt pusten med faldende åbningsrater – og effekt!

Data og viden - vi omsætter data til kommunikation!

Data og viden om kunden er essentiel. Jo bedre du er til at tale til kunden ud fra dennes købsadfærd, interesser, behov og profil, jo bedre resultater får du! Hos Express hjælper vi med at danne datastyret relationsskabende indhold baseret på kundeindsigt.

Få vores hurtige guide til Direct Mail her.

Direct Mail og e-Boks udsendelse

Datastyret e-Boks kommunikation

Express kan stå for at distribuere dine e-Boks udsendelser. Som med Direct Mails, hjælper vi også med at individualisere information og budskaber til dine kunder, der ønsker at modtage i e-Boks. Det gælder jo ikke bare om at levere budskabet, men også sikre, at det bliver læst. Er modtageren ikke tilmeldt e-Boks, kan Express i stedet sørge for at sende et brev til kunden. Individualiseret brev med link til online spørgeskema er også en mulighed.

Vi står for hele processen. Få det bedste ud af din digitale e-Boks udsendelse og tilhørende brevudsendelse.

Udsendelse og scanning af spørgeskemaer

Vi tager os af svarene

Vi har fokus på udsendelse og scanning af spørgeskemaundersøgelser og afstemninger. Det kræver data- og procesforståelse, indsigt og evne til at returnere data i den struktur, vores kunder ønsker. Vi etablerer sammen et regelsæt, der danner grundlag for den scanning og verificering, vi gennemfører. Derfor lægger vi stor vægt på grundig rådgivning, da den rette udformning af et spørgeskema øger kvaliteten af responsen og reducerer omkostningerne i scannings- og verificeringsprocessen samt for udsendelse af skema.

Grundig forberedelse

Den perfekte opgaveløsning starter med grundig planlægning og forberedelse i samarbejde med dig og din organisation/virksomhed. Vi stiller viden og kompetencer til din rådighed, så vi sammen sikrer en kvalitetssikker, økonomisk og driftsstabil løsning af din scannings- og registreringsopgave.

Det største kvalitetsløft sker ved kompetent verificering af de scannede resultater. Det kræver indsigt og erfaring at identificere og redigere resultaterne, så slutresultatet er pålideligt. Ring til os og hør mere om, hvordan du får de rigtige svar på dine spørgsmål.

Som eneste virksomhed i Danmark har Express mange års in-house erfaring med både udformning og udsendelse af spørgeskemaer og aflæsning af data. Det skaber en sammenhæng i processerne, der er med til at sikre optimal effektivitet og kvalitet i opsætning, datatest, udsendelse og scanning.

Grafiske Løsninger

Express tager ansvar for hele værdikæden

Tryksager indgår altid i Direct Mail løsninger som en del af værdikæden. F.eks. er det vigtigt, at materialerne er maskinegnede og leveres optimalt i forhold til produktionen, ligesom det er vigtigt, at konvolutter opfylder alle krav med hensyn til type, rudeplacering, afsenderadresse, logo og frankomærke. Dette for at sikre optimal produktion og forsendelse.

Express rådgiver om grafiske løsninger og leverer alle typer af grafiske produkter, hvor vi tager ansvaret for hele opgaven – både pris, kvalitet og tidsterminer. Såfremt vores kunder har egne aftaler med tryksagsleverandører, er det intet problem. I så fald tilbyder vi blot at stå for koordinering.

Dataanalyse og kundeindsigt

Kundedataanalyse og demografisk profilering

Express benytter kunde- og transaktionsdata fra din virksomhed og kombinerer dem med demografiske data, f.eks. Mosaic og Conzoom. Vi kan være med til at skabe segmenteringsmodeller og opnå kundeindsigt, der er essentiel, når man ønsker bedre resultater i sin kundekommunikation.

Vi udarbejder analyser, der giver øget viden om virksomhedens kunder. Målsætning med analyser kan være følgende:

  • Opnå større effekt (salg/respons) på de breve, der udsendes
  • Sikre bedre resultater på fastholdelse og mersalg ved at time og tilpasse budskabet individuelt
  • Sende færre breve (kun til dem, dit budskab er relevant for)

Dataanalyse og kundeindsigt er afgørende, hvis en virksomhed ønsker at styrke effekten af sin kommunikation ved at gå fra transaktionsbaseret til relations- og relevansdrevet dialog.

Læs mere på vores blog: ”Berigelse af data version 4D”

Outsourcing af print og kuvertering

Vi sikrer besparelser og øget kvalitet i produktion og levering af breve.

Vi har stor erfaring med modtagelse og behandling af datafiler til printproduktion og har desuden et produktionsapparat, som er gearet til effektiv produktion af f.eks. "daglig post". Dette gør os til en særdeles effektiv og kompetent outsourcing partner. Vi har viden og ressourcer til at etablere og drive løsninger, så virksomheder opnår besparelser og en større leverancesikkerhed.

Vi har fokus på at automatisere det meste af processen fra modtagelse af data til afsendelse af brev, og det gør os i stand til at producere og indlevere inden for 24 timer. Vi sikrer leverancegaranti på kontrakt, og vores kunder skal ikke bekymre sig om omkostninger til software/hardware, lager, ferie, sygdom, uddannelse, portorabatter mv.!

For de fleste af vores outsourcing-kunder er besparelsen den afgørende faktor, men for rigtig mange er det forretningskritisk, at de får garanti for hurtig produktion og udsendelse. Express tilbyder en 360 graders analyse, hvor vi afdækker dine muligheder – både på økonomi, kvalitet og leverance.

Distributions- og Portoløsninger

Spar på distribution og porto!

At have styr på omkostninger til distribution og porto er ikke kun et spørgsmål om at kende portogrænserne og kravene til volumenrabat. Express kan holde jer opdateret på alle regler omkring udformning af Direct Mail, frankomærker, formater, vægte, regler, rabatter, mærkningskrav og indleveringsaftaler. Og vi mener ikke bare hos én distributør, men hos alle distributører. Ikke kun i Danmark, men også i udlandet. Og ikke kun for breve, men også for magasiner og pakker.

Reducer udgifter til porto med 10% eller mere…

Express benytter et netværk af brevdistributører, og vi sammensætter gerne forsendelsesløsninger til vores kunder ved at kombinere flere distributionsløsninger. På den måde kan vi ofte reducere portoomkostningerne med mere end 10%.

Har I lyst til at få et gennemgribende servicetjek af jeres porto- og forsendelsesrutiner, så ved vi, hvad der skal til. Ring og få en snak om detaljerne.

RubiqCloud og Permission Management

"Connect with your customers"

Forøg dine permission og konverteringer. Kunderne ønsker personlige oplevelser - og de er derfor villige til at dele personlige data for at få det. Du skal kunne genkende dine kunder på alle kanaler. Du kan give dine kunder adgang til nemt og sikkert at dele og administrere deres personlige data, præferencer og samtykker med din virksomhed.

Med RubiqCloud kan vi hjælpe dig med at styre og dokumentere dine samtykker og præferencer. Vi tilbyder konsulentbistand, tjenester og Permission Management løsningen RubiqCloud, der gør det muligt for dig at opbygge og bruge kundeprofiler, præferencer og samtykker på lovlig vis og på tværs af alle kanaler. Endelig er GDPR overholdelse en integreret del af platformen.