Vi hjælper dig med at udnytte dine data

Databehandling og ansvarlighed

Express går ikke på kompromis med IT- og datasikkerhed. Dine data modtages via sikker overførsel (SFTP). Vi kontrollerer dine data, før de benyttes f.eks. i forbindelse med dokumentflet og Direct Mail produktion. Vi undersøger for fejl og mangler samt for dubletter. Vi databehandler også i forhold til dataflet, hvor data er styrende for indholdet.

Kundedataanalyse og demografisk profilering

Express benytter dine kunde- og transaktionsdata og kombinerer dem med demografiske data. Dette for at skabe segmenteringsmodeller og opnå kundeindsigt, som er essentielt, når man ønsker gode resultater i sin kundekommunikation. Denne type data kan bruges på kampagneplan og kan tilmed berige din kundedatabase, så data kan bruges på tværs af medier.

Scanning og verificering af spørgeskemaer

Express er eksperter i scanning, tolkning og verificering af fysiske spørgeskemaer. Vi automatiserer i videst muligt omfang datafangsten via maskinel aflæsning. Dét, som ikke kan aflæses maskinelt, bliver manuelt verificeret af vores erfarne operatører for at sikre en meget høj datakvalitet. Processen for scanning begynder med design af det fysiske skema.

GDPR og Databehandleraftale

Sikkerhed & ansvarlighed

Som alle andre er vi underlagt datalovgivning (GDPR), og vores databehandling er i fuld overensstemmelse hermed. Vi har databehandleraftaler med alle kunder, leverandører og samarbejdspartnere. Express har gennemgået et kontrolforløb og fået en ISAE 3000 Revisorerklæring vedr. håndtering af persondata.

Databehandleraftale

Som kunde hos Express, er du den dataansvarlige, og Express er databehandleren. Du har derfor ansvar for at indgå en databehandleraftale med os. Det er naturligvis noget, vi kan hjælpe med, så vi kan sikre, at vi har de formelle lovkrav og rammer på plads, før vi starter samarbejdet.