DRØMME OM ØGET ROI AF DM?

May 28, 2015

-Så er det af med skyklapperne!

Nu kan det måske lyde, som om jeg har kigget lidt for dybt i en managementbog fra 0’erne. Nye idéer, trends og buzz-ord har det med at skifte, og LEAN som ledelses- og optimeringsværktøj har efterhånden et par år på bagen.
Ikke desto mindre mener jeg, at principperne i LEAN er gode til at belyse, hvorfor det er vigtigt at arbejde med et helhedssyn, for at sikre kvalitet, reduktion af spild, besparelser og ikke mindst begrænsning af datatab. Overordnede og gennemgående fokus, der alle skal være på plads, hvis DM-kampagner skal levere et tilfredsstillende ROI.

Værdistrømmen
Når LEAN skal implementeres i en organisation, indledes det typisk med at lave en såkaldt værdistrømsanalyse, eller som japanerne poetisk formulerer det: ”Ved at tage skyklapperne af processerne”. Det er et spørgsmål om at identificere de steder i værdikæden – produktionen – hvor der sker værditab. Klassiske former for værditab er ventetid, ansvarsskift, afbrydelser, gentagende korrektioner, returløb og manglende opfølgning.
Et andet værditab er desuden manglende løbende optimering. Eller forbedringer, ressourcebesparelser og værdiøgning. På japansk Kaizen.

Flere muligheder – Øget kompleksitet
Den løbende optimering og forbedring gælder både hver delprocedure og det samlede flow. Hvert stadie i produktionen hænger uløseligt sammen med det før og det efter.
Det stadig større krav og behov for individualisering og målretning betyder, at data styrer indhold som aldrig før. Men data har også direkte indvirkning på både print, kuvertering, sortering og portopris. Indblik i modtagerprofiler, præmis og mål er uundværlige for at kunne træffe de rette valg.

Data, materialer og produktion skal altså sammentænkes og kombineres med et indgående kendskab til markedets leverandører og løsningsmodeller inden for forsendelse. Der er mange muligheder, hvis man ved, hvad man skal bede om.

Som direkte følge heraf, er kvalitetssikring af data blevet et kapitel for sig, og her er ad hoc-opdatering og hovsaløsninger bandlyst. Der skal tænkes langsigtet og sammenhængende for at få kvalitet for pengene.

Delansvar er ikke-ansvar
Et af de største problemer ved opdeling af de forskellige delprocesser er dog den overhængende risiko for værdi- og datatab.
Både fremdrift, sammenhæng, kvalitet og begrænsning af omkostninger trues ved ansvarsskifte: Skifter opgaven hænder hver gang en nye delprocedure påbegyndes, brydes værdistrømmen, og heraf følger fare for manglende overlevering, tab af data, manglede opfølgning og mistet overblik, eller endnu værre ligegyldighed med overblik.
– Altså skyklapper eller silo-tænkning.

Er alle delprocedurer fordelt på forskellige leverandører, opstår der uundgåeligt huller og tab: De forskellige leverandører kan ikke se hinanden. Kender næppe hinanden, og hver har kun ansvar for sin del. Så hjælper det ikke, at der er en central tovholder hos opdragsgiver. For hvordan skal denne kunne arbejde med at optimere hver leverandørs interne processer? Hver leverandør har givet en pris, men kun for sit eget ikke for sammenhængen, flowet eller kvaliteten af slutresultatet.

Der er mange delprocesser i produktionen af en DM-kampagne. Hver delproces er vigtig, hver delproces kan betyde make or break, og derfor skal alle kvalitetssikres og optimeres. Det endelige resultat og et tilfredsstillende ROI kan dog aldrig realiseres uden det store sammenhængende overblik. På trods af, at hver delproces i sig selv kræver fokus, blokerer silo-tænkning for den helt afgørende optimering af flowet, store besparelser, kvalitetssikring, hindring af datatab, den afsluttende responsanalyse og tilpasning.

Så hvis DM-kampagnen også skal give noget på bundlinjen i form af tilfredsstillende ROI, så er det ud af siloerne og af med skyklapperne!

Skal vi hjælpe dig med direkte markedsføring?

Ønsker du at gå fra store masseudsendelser til personligt målrettede direct mail eller e-boks udsendelser, så lad os tage en snak. Vi ved, hvad der skal til for at skabe resultater!