Scanning og udsendelse

Grundig rådgivning der betaler sig

Express er eksperter i alle former for scanning, digitalisering og udsendelse, tolkning og verificering af fysiske dokumenter og spørgeskemaer. Vi scanner og automatiserer i videst muligt omfang datafangsten via maskinel aflæsning af fysiske dokumenter og skemaer. Det som ikke kan aflæses maskinelt, bliver manuelt verificeret.

Det kræver data- og procesforståelse, indsigt og evne til at returnere data i den struktur, vores kunder ønsker. Vi etablerer sammen et regelsæt, der danner grundlag for den scanning og verificering, vi gennemfører. Derfor lægger vi stor vægt på grundig rådgivning, da den rette udformning af et spørgeskema øger kvaliteten af responsen og reducerer omkostningerne i scannings- og verificeringsprocessen.

Sparet tid og ressourcer og hurtig adgang til data

Den perfekte opgaveløsning starter med grundig planlægning og forberedelse i samarbejde med dig og din organisation/virksomhed. Vi stiller viden og kompetencer til din rådighed, så vi sammen sikrer en kvalitetssikker, økonomisk og driftsstabil løsning af din scannings- og registreringsopgave.

Det største kvalitetsløft sker ved kompetent verificering af de scannede resultater. Det kræver indsigt og erfaring at identificere og redigere resultaterne, så slutresultatet er pålideligt.

Spørgeskemaer

Som den eneste virksomhed i Danmark, har Express mange års in-house erfaring med både udformning og udsendelse af spørgeskemaer og aflæsning af data. Det skaber en sammenhæng i processerne, der er med til at sikre optimal effektivitet og kvalitet i opsætning, datatest, udsendelse og scanning.

Opnå besparelser og øget kvalitet i produktion og levering af breve mv.

Vi har viden og ressourcer til at etablere og drifte produktion og udsendelse af fysiske materialer, så virksomheder opnår besparelser og en større leverancesikkerhed.