HER ER DE 5 GRUNDE TIL, AT JERES KONKURRENTER OUTSOURCER DERES PRINTOPGAVER

Oct 14, 2018

Både i Danmark og internationalt vælger et voksende antal både store og mellemstore virksomheder at lukke deres interne printshops og outsource print og kuvertering til eksterne professionelle leverandører. Det sker ikke mindst af økonomiske årsager, men der er flere fordele. Vi har samlet de fem vigtigste hér.

 

1. Fra fast til variabel omkostning.

Virksomheder, hvis interne printshops har eller har fået en vis størrelse, kan tydeligt aflæse det på bundlinjen, når de vælger at outsource deres print- og kuverteringsopgaver. Udgiften går fra at være en fast bunden driftsomkostning til en variabel, hvor kun de reelle omkostninger indgår. Således påvirker alle de skjulte omkostninger – som fx vedligeholdelse af maskinpark, software, lønninger, forsikring og lokaler – ikke længere virksomhedens samlede resultat negativt. 

2. Skalérbar.

Med en professionel ekstern leverandør behøver virksomhederne ikke bekymre sig om mulighederne for enten at skalere op eller ned. Professionelle leverandører har deres printproduktion kørende 24 timer i døgnet, og om en opgave på en given dag indbefatter 5 eller 500.000 print, en faktura eller en 3-fløjet flyer gør ingen forskel. 

3. Optimeret til tiden. Hele tiden.

Hard- og software bliver kontant udviklet og optimeret. For den enkelte virksomhed er det ikke alene tidskrævende, men i høj grad også dyrt at holde sig på forkant. Den professionelle leverandør har både volumen, ressourcer og kompetencerne til hele tiden at sikre, at både udstyr, software og tekniske løsninger bliver vedligeholdt og er de bedste på markedet. 

4. Rabatter, der batter.

Porto og transport er poster, der under de rette forudsætninger har et enormt besparelsespotentiale. Der er store rabatter at hente, og med sin markedsindsigt samt store samlede forsendelsesvolumen kan den eksterne leverandør sikre sine kunder priser, der ofte ligger anseeligt under almindelig stykforsendelse.

5. Medarbejderudvikling.

Virksomhederne, der vælger at outsource deres interne printshops, har mulighed for at flytte deres medarbejderressourcer fra rutineprægede og ensformige opgaver til områder, hvor de kan bidrage til og understøtte virksomhedens kerneforretning. Dette frigør med andre ord ikke alene ressourcer, men giver også både den enkelte medarbejder og virksomheden som helhed mulighed for at udvikle sig.

Læs mere her Outsourcing

Skal vi hjælpe dig med direkte markedsføring?

Ønsker du at gå fra store masseudsendelser til personligt målrettede direct mail eller e-boks udsendelser, så lad os tage en snak. Vi ved, hvad der skal til for at skabe resultater!