Kvalitet sat i system

Kvalitet er en hjørnesten i det arbejde, Express leverer. Vores Kvalitetshåndbog beskriver nøje virksomhedens kvalitetspolitik, mål og strategier. Der er også en indgående beskrivelse af kvalitetsstyringssystemet, roller, ansvar og kommunikationsveje i forbindelse med kvalitetssikring, krav til arbejdsmiljø mv.

Kvalitetsarbejdet er struktureret i tre kategorier:

  • De forebyggende indsatser
  • Kvalitetskontrol af leverancer
  • Registrering, håndtering og opfølgning på fejl

Express’ kvalitetssystem kan grafisk illustreres med vores Kvalitetspyramide. Tilrettelæggelse, gennemførelse og opfølgning på en arbejdsproces er et vigtigt element i den daglige kvalitetsstyring. Der ligger altid underskrevne procedurebeskrivelser på virksomhedens vigtige og kritiske arbejdsprocesser. Hver procedure beskriver et specifikt arbejdsområde og beskriver politikker, fremgangsmåde, ansvarsfordeling og evt. referencer til arbejdsinstruktioner og lignende.

En arbejdsinstruktion beskriver trin-for-trin hvordan, hvor ofte og hvor et givent arbejde skal udføres – f.eks. stikprøvekontrol ved maskinel kuvertering. Arbejdsinstruktionerne ligger på den enkelte arbejdsplads. Der skal altid være underskrevne arbejdsinstruktioner på de kritiske opgaver.

Sidste niveau i kvalitetsstyringssystemet udgør målinger og registreringer, herunder rapportering.
Express arbejder med tre niveauer for kvalitetskontrol:

  1. Kvalitetskontrolark
  2. Stikprøvekontrol
  3. Kundespecifikke kontroller

Express anvender i produktion (print, kuvertering, scanning mv.) stikprøvekontrol med Dansk Standard DS/ISO 2859-5 som referenceramme. Rapportering på kvalitet indgår som en naturlig del af rapporteringen til virksomhedens Ledergruppe via vores reklamationssystem.