Laserprint

Få det sat på papir

Overlad trygt print af breve, fakturaer, kontoudtog, postkort med mere til Express. Når du har givet os briefingen, sørger vi for resten. Vi kender de fleste muligheder og faldgruber. Derfor møder du en aktiv sparringspartner i stedet for en passiv underleverandør. Det er dig, der bestemmer, men vi undlader ikke at gøre opmærksom på forhold, der kan spare penge eller forbedre dine resultater.

Vi kan styre hele forløbet fra opsætning til færdigt print. Du skal bare godkende på de aftalte tjekpunkter. Du kan selvfølgelig også trække på vores brede ekspertise inden for individuel kommunikation, der på alle områder sikrer dig forståelse for hele processen og et solidt bagland. Fx betyder det, at du også er sikker på, at postnummersorteringen resulterer i den laveste portopris.

Læs mere under “digital 4-farve print”

Opsamler du permissions og skaber mersalg, når du sender fakturaer og kontoudtog til kunderne?

Kuvertering

Maskinelle løsninger til pakning af brevforsendelser

Du kan få kuverteret breve og pakkeudsendelser i alle formater – med og uden match. Vi sørger for at sortere op til højeste portorabat og indleverer til én eller flere distributører. Vi styrer både falsning og kuvertering af forsendelser i alle formater og med variabelt antal sider – med og uden match mellem flere bilag.

Praktisk totalløsning

Kort sagt – vi klarer alt det praktiske i hele processen fra sortering, mærkning, varsling og indlevering til én eller flere distributører i både indland og udland. Express leverer hele løsningen fra færdige print til indleverede forsendelser.

Express anvender i produktion (print, kuvertering, scanning mv.) stikprøvekontrol med Dansk Standard DS/ISO 2859-5 som referenceramme.

På én maskine kuverterer de op til 14.000 breve i timen. Det er alligevel ret hurtigt…

Pakning

Pakket og klart

Kan det ikke pakkes på maskiner, pakker vi det manuelt – uanset hvad du har brug for. Vi kan håndtere alle typer pakning – fra æsker og rør til displays og ringbind.

Med en fast stab af dygtige medarbejdere i vores manuelle produktion, har vi stor erfaring i sampakning, mærkning, falsning, sampling og klargøring til forsendelse. Vi kan styre hele processen og sørger gerne for indkøb af materialer, så du får den optimale løsning og sparer tid.

Til de faste opgaver tilbyder vi vores lagerløsning.

Læs mere under “lager”

En af vores medarbejdere har manuelt pakket 1.218 stk. C4-kuverter på én time.

På ét døgn pakkede Express 150.000 forsendelser manuelt. Det er stadig rekorden…

Scanning og respons

Udsendelse og scanning af spørgeskema

Alle produktionsscannere hos Express er designet til at håndtere ekstreme applikationer. De tilbyder meget høj billedkvalitet, lynhurtig billedbehandling og pålidelig papirhåndtering. Express er på den baggrund gearet til store volumener.

Vores software til scanning, tolkning og verificering af dokumenter automatiserer datafangsten, uanset om der er tale om maskin- eller håndskrift, stregkoder, afkrydsningsfelter, tabeller eller andet. Størstedelen af formulardata bliver verificeret automatisk. Er det ikke muligt, anvender vi manuel verificering for at sikre høj datakvalitet.

Læs mere under “spørgeskemaer”

Express udvikler konstant metoder til at øge kvaliteten af de scannede data.

Express har scannet over 1,4 million A4-sider på 1,5 måned.

Lager

Masser af viden på lager

Hos Express ved vi, hvor vigtig effektiv lagerstyring er. De fleste af vores varer indgår i vores øvrige produktion. Derfor er det nødvendigt at være sikker på, at vi har den rette vare i den rette mængde og beskaffenhed. Det kræver regler og retningslinjer, som bl.a. omfatter:

  1. Indgangs- og afgangskontrol for alle materialer og forsendelser (fx optælling, kontrol, mærkning og registrering af indkomne varer, hvor evt. fejl/mangler eller uoverensstemmelser rapporteres og foto-dokumenteres).
  2. Varme- og fugtstyret lager, der sikrer optimale betingelser for fx papirvarer
  3. Statusoptælling. Løbende optælling, kontrol og rapportering
  4. Online-lager. Mulighed for online adgang til kunder på fx status, bevægelser samt foto for hvert varenummer

Vores lager i Taastrup rummer mere end 2.000 pallepladser.

Portokontrol

Kontrol af portofakturaer

Ligesom der kan være fejl på kassebonen i supermarkedet, sker der også fejl i portoafregningerne. Det kan fx være manglende fradrag for rabat på sortering, indleveringsform eller forsendelsestype. Det sker naturligvis ikke bevidst, men ved fejl i indtastning og anden registrering.

Det kan I også gardere jer mod ved at abonnere på vores ”Porto Kontrol Service”, der sørger for, at I får alle de rabatter, I er berettiget til og ikke betaler mere end nødvendigt. Vi kontrollerer alle portoafregninger i de indleverede forsendelsespartier og clearer dine regninger til betaling – eller tager dialogen med jeres distributør, hvis de har afregnet forkert

Læs mere under “distribution og porto”

For at kunne finde fejl i en portoregning, skal du kender reglerne nøje. Det gør vi.

Servicetjek

Giv jeres rutiner et servicetjek

Express har stor erfaring og brede kompetencer i hele værdikæden fra data og tryk til forsendelse og respons. Vi kender de overordnede processer og har styr på selv de mindste detaljer. Derfor ved vi præcis, hvor vi skal lede efter mulighederne for at gøre en løsning endnu bedre.

Vi kan tilbyde dig et omfattende servicetjek af dine aktiviteter inden for fysisk produktion og udsendelse samt respons. Det kan fx være inden for print, kuvertering og forsendelse af breve. Servicetjekket identificerer muligheder for effektiviseringer, økonomiske besparelser og reduktion af ressourcespild, men kan også pege på muligheder for at øge fleksibilitet og kvalitet.

Læs også om Portokontrol

I 90% af alle Servicetjek finder vi konkrete besparelser på over 25.000 kr.

e-Boks udsendelse

Datastyret e-Boks kommunikation

Express kan stå for at distribuere dine e-Boks udsendelser. God og præcis kundekommunikation kan målrettes den enkelte modtager – også via en e-Boks udsendelse. Er modtageren ikke tilmeldt e-Boks, kan Express i stedet sørge for at sende et brev til kunden. Vi står for hele processen. Få det bedste ud af din digitale e-Boks udsendelse og fysiske brevudsendelse med Express.