Hvis det ikke er i stykker, er der jo ingen grund til at reparere det, og hvis de faste rutiner ikke giver problemer, er der vel ingen grund til at ændre dem. Med mindre de koster en formue altså!

Hvis man spørger sundheds- og træningseksperter, er det, de ofte udpeger som det mest fedende eller sundhedsskadelige, folks vaner. Deres løsningsmodel er også fokuseret på vanerne: Små ændringer i hverdagen, kontra stort anlagte kure, bliver fremhævet som den mest effektive vej til at opnå resultater, der er holdbare på lang sigt.

Men det er svært. Vaner er indarbejdet adfærd, det kræver både vilje, målrettet indsats og vedholdenhed at ændre.

Derfor benytter mange mennesker personlige trænere og diætister til at hjælpe sig.

Jeg er cirka så langt, man kan komme, fra at være ekspert i sundhed eller interessante sammenfald.

Vanens magt

På samme måde som de fleste af os har nogle helt faste mønstre, når det kommer til vores kost og motionsvaner, bliver DM og andre lignende masseudsendelser mange steder håndteret ud fra devisen: ”Som vi plejer”.

Det kan jeg godt forstå. Ligesom måltider hører under de daglige rutiner, er udsendelser af post og DM så indarbejdet i den daglige opgaveløsning, at det nærmest sker på autopilot. Skulle man igennem en større beslutningsproces og markedsresearch ved hver udsendelse, kunne man jo ikke lave andet!

Så tingene bliver gjort, som de altid er blevet det.

Beslutningen om, hvordan og hvorledes det skal ske, ligger ofte langt tilbage i tiden. Måske endda så langt, at det var før, det danske postmarked blev liberaliseret, og før vi havde de mange nye muligheder, som digital 4-farve print har givet os.

Servicetjek

Det gode ved at være en kunde, der skal have store volumener udsendt på fast basis er, at det jf. standarder og prisstrukturer hos de forskellige distributører medfører rabatter. Det samme gør sig formentlig gældende hos trykkeren.

Så hvad er problemet?

Nu er jeg, som sagt, alt andet end personlig træner, men på ét område deler jeg, sammen med flere af mine kolleger i branchen, en flig af deres jobbeskrivelse: Vi ser på vanerne og hjælper vores kunder til at ændre dem, så de kan opnå bedre resultater.

Grunden til, at det er en god idé at få én udefra til at give vanerne et gennemsyn, er, at vedkommende kan se det, man selv er blevet blind for. Man bliver ikke generet af dem, og der er ikke nogle umiddelbare problemer. Tingene kører bare. Det går fint.

Der skal en ekstern til for at se, at det faktisk ikke går særlig godt.

Det er det, jeg bruger meget af min tid på. Hos os plejer vi at kalde det et Servicetjek. Vi gennemgår hele værdikæden: Fra rå tekst til endelig distribution. Og det kan være en afslørende affære. Det er ikke sjældent, at besparelser på titusindevis af kroner kan hentes ved at ændre på de daglige rutiner: På valget af tryk, sammenhænge imellem tryk og distribution, valg og aftaler med distributørerne, lagring af stammateriale, osv osv.

Standard er død

Pointen er nemlig, at der ikke er noget, der hedder standard. Har man kendskab og erfaring med de forskellige led og de forskellige leverandører på markedet, er der altid større fordele at hente. Det kræver dog, at man er villig til at se på sine vaner og klar til at tage den svære beslutning om at gøre tingene på en anden måde.

Folk, der er langt klogere end jeg, siger, at det tager mindst tre uger at indarbejde en ny vane. Min erfaring siger mig dog, at det godt kan gå meget hurtigere. Faktisk plejer det ikke at tage meget længere end at læse om de mulige besparelser. Sort på hvidt. Herfra er der i reglen ikke langt fra tanke til handling og endnu kortere til, at virksomheden begynder at se nogle rigtigt flotte og holdbare resultater. Ikke på badevægten men på bundlinjen.

Skal vi hjælpe dig med direkte markedsføring?

Ønsker du at gå fra store masseudsendelser til personligt målrettede direct mail eller e-boks udsendelser, så lad os tage en snak. Vi ved, hvad der skal til for at skabe resultater!