Nøglen til mere salg og bedre udnyttelse af dit budget

 

Som repræsentant for en virksomhed, der er specialiseret i målrettede forsendelser og direct mail, virker det formentlig mærkeligt at opfordre til at sende mindre.

Men faktisk er netop dette nøglen til både mere salg og bedre udnyttelse af budgetterne. Og hvordan hænger det så sammen?

I dette indlæg vil jeg gøre dig klogere på, hvordan du med intelligent direct mail kan sende færre udsendelser og samtidig øge dit salg og mersalg.

Er du i tvivl om, hvorvidt direct mail overhovedet giver mening for din virksomhed? Så bør du måske starte med at læse vores indlæg om, hvorfor du skal bruge intelligent direct mail.

Og lad os så komme til sagen!

 

Re-tænk din direct mail værdikæde

Vi begynder øvelsen med en ny version af værdikæden for dine direct mail udsendelser.

En direct mail forsendelse bliver ofte ikke taget ordentlig med i den indledende planlægning. Det skyldes, at forsendelse ofte betragtes som en låst faktor, der ikke kan arbejdes strategisk med.

Denne tilgang betyder imidlertid ikke alene tabte besparelser. Muligheder for øget salg, bedre kunderelationer og kreativ kvalitet forpasses også. Skal disse muligheder realiseres, er du nødt til at bryde med den tankegang og trække forsendelsen ind som et centralt element i hele processen. Fra den indledende fase, som led i det strategiske og definerende arbejde, og videre gennem både det kreative arbejde og printet.

Med den tilgang kan processen for intelligente direct mail udsendelser i stedet se sådan ud:

Når det kommer til stykket, er forsendelsen meget mere end bare porto. Og netop derfor er det vigtigt at have dette punkt med i det indledende forløb også. Groft sagt bliver den samlede portoudgift for kunden nemlig det endelige resultat af et integreret arbejde med delkomponenterne:

  • Kundeprofil
  • Frekvens
  • Størrelse
  • Format
  • Vægt
  • Distributør
  • Forsendelsesform
  • Aftaler

Alle disse delkomponenter i intelligent direct mail bør tænkes ind i alle beslutninger fra den indledende fase – inden både det kreative arbejde med content og print. Det vil nemlig frigøre store ressourcer til netop disse poster.

Kundeprofil og frekvens

Kundeprofil, bør være det første punkt til kritisk vurdering som en del af den obligatoriske opdatering af adresse- og kundedata. Ofte bliver denne proces kaldet for ”rens”, da den (fejlagtigt) opfattes som en proces, hvor man sørger for, at der ikke er ”døde” adresser på forsendelseslisten. Men i virkeligheden er denne del det mindste af arbejdet.

Det er fint at få ugyldige adresser ryddet af vejen, men derudover bør adresselisterne underkastes en mere dybdegående gennemarbejdning. Derfor anvender vi betegnelsen ”opdatering” i stedet for ”rens”.

Processen skal således både omfatte rens, fejlsøgning, analyse, indsamling af indsigter og endelig tolkning, der danner grundlaget for alle følgende handlinger.

Opnå højere relevans og reducer omkostningerne

Målrettet kundekommunikation handler om at være relevant, vedkommende og frem for alt rigtigt timet. En indgående analyse, der giver indsigt og kan bruges til en gennemgribende opdatering, sikrer, at kun de kunder, der med tilstrækkelig sandsynlighed vil være købsvillige og reelt interesserede, modtager forsendelsen. Det er præcisionsskydning i stedet for spredehagl, og denne kritiske analyse vil i mange tilfælde kunne fjerne op imod 20% af adresserne og dermed en anseelig del af forsendelsesomkostningerne.

I en digital tidsalder, hvor man ikke behøver at skele til kortsigtede omkostninger ved at sætte frekvensen på forsendelser op, når salget skal øges, kan en reduktion af modtagergruppen måske forekomme kontraproduktiv. Men de langsigtede konsekvenser af denne taktik, hvor kundernes modtagelighed gradvist bliver udvandet, kan blive en meget dyr fornøjelse. Og sammen med en samlet reduktion af forsendelsesomkostningerne er dette bestemt en afgørende parameter.

Adresselisten reduceres til de kunder, for hvem produktet er relevant, vedkommende og rettidigt. De har en langt højere konverteringsgrad og dermed ROI. De, der vil opfatte forsendelsen som irriterende og irrelevant støj, springes over og modtager først materiale, når budskabet er relevant.

Størrelse, format og vægt

Format, størrelse og vægt er afgørende for tilstrækkelig høj ROI, at det er nødvendigt at have nogle klare rammebetingelser.

Besparelsespotentialet for de samlede portoudgifter kan være betydeligt, når materialets udformning bestemmes med udgangspunkt i kunde- og markedsindsigter. Ved store direct mail udsendelser kan en forkert udformning betyde, at det reelt er umuligt at lande på et overskud. Uanset hvor flot indholdet måtte være og uanset hvor kreativt det er udformet.

Distributør, forsendelsesform og aftaler

Den konkrete udformning – størrelse, format og vægt – spiller også en rolle i forhold til valg af distributør, forsendelsesform og aftaler.

Der findes ikke én løsning, der passer til alle eller alt. Trods en beskeden størrelse er det danske marked for distribution både broget og relativt uigennemskueligt. Der er ingen faste eller generelle standarder – hverken for pris eller leveringsformer.

I beslutninger vedrørende direct mail kampagnens udformning bør distribution derfor indgå som en bunden opgave og udslagsgivende faktor.

En fast budgetramme skaber mere værdi

Når den del af kæden – forsendelsen – der ellers ofte ligger i slutningen af værdikæden, bliver tænkt ind fra starten og løbende konsulteres, betyder det, at der kan frigøres betydelige ressourcer til de dele af processen, der reelt tilfører værdi til det endelige produkt og optimerer dets gennemslagskraft.

Hvis man fastholder budgetrammen, giver det således en anden fordeling, hvor alle de øvrige led i værdikæden kan få lov til at fylde mere. Og dét, kunne man jo håbe, kunne fungere som det vindende argument, når den kreative afdeling skal overtales til at reducere brochuren med 2 centimeter i højden.

 

Skal vi hjælpe dig med direkte markedsføring?

Ønsker du at gå fra store masseudsendelser til personligt målrettede direct mail eller e-boks udsendelser, så lad os tage en snak. Vi ved, hvad der skal til for at skabe resultater!