MODTAGERAKTIVISME MED KLISTER

Nov 29, 2018

Forståelse og indsigt i faktisk adfærd er altid nøglen til den mest effektive og relevante kundekommunikation. En ændring har (gen)åbnet et stort potentiale.

Print er old school, og fremtiden ligger i det digitale. Det har været trenden og forudsigelserne igennem en årrække. Men måske må denne sandhed underkastes en revision. Særligt hvis man vil følge kunderne og ikke bare strømmen.

Old School. New School.

Jeg har tidligere skrevet om den Perfekte Storm, der har ramt digital kommunikation, og som nødvendiggør større spredning over flere formater og dermed øget inddragelse af printmedier. Det var en lidt dyster blog. Den Perfekte Storm er hverken god for kommercielle aktører, kommunikatører eller kunder. Heldigvis er det hele dog ikke så dystert. Der er også positive, spændende og næsten overraskende udviklingstrends i gang.

Eksperter i trends og mode ville dog næppe acceptere, at det skulle være overraskende. Mode og trends har historisk altid udviklet sig cyklisk; hvor det, der er in den ene dag, er yt den næste, og tendenser vender tilbage med helt forudsigelige intervaller. Det gælder damesko og dagligvarer. Og DM.

Den voldsomme hype omkring digitalisering har nemlig haft den måske forudsigelige konsekvens, at det fysiske brev nu er blevet en sjælden, eksklusiv og derfor lukrativ kommunikationsform. Hvor indbakken er fyldt til bristepunktet med uåbnede mails, er den fysiske postkasse som regel gabende tom. Med undtagelse af en enkelt flyer fra det lokale pizzeria.

Modtageraktivisme: Nej tak til støj!

De tomme postkasser er helt i overensstemmelse med bestræbelserne – både fra det offentlige og private – på at digitalisere al kommunikation. Men der er også en anden grund. Den moderne forbruger er ikke alene kritisk. I en overvældende informationsstrøm har den moderne forbruger erkendt sin rolle som modtager, og denne er både selektiv og aktivistisk. Det tydeligste eksempel på dette er det lille ’Reklamer nej tak ’-klistermærkes popularitet. 

Over halvdelen af danske postkasser har klistermærket, der afviser alt materiale uden adresse. Den moderne forbruger vil selv bestemme, hvilken information vedkommende modtager, og alt, der ikke opfattes som relevant og målrettet, bliver afvist på forhånd som irriterende støj. Således har den målrettede, individualiserede kundekommunikation på print fået en helt central plads i den kommercielle aktørs værktøjskasse til effektiv kundekommunikation. Med en gennemarbejdet og nøje tilpasset proces til udarbejdelse af individualiseret indhold, der med brug af big data og en indgående forståelse af kunderejse og værdikæde, kan print-DM i dag ikke alene ramme kunden nøjagtig på det tidspunkt og med de tilbud, der er relevante og efterspurgte. 

I efterdønningerne af digitaliseringshypen placerer print-DM sig samtidig i en del af opmærksomhedsøkonomien, hvor der kun er ganske få konkurrenter. Print-DM opererer således i et blåt ocean og er desuden tæt på kundernes faktiske adfærd og præferencer, når det kommer til de kommunikationskanaler, de aktivt søger imod.

I forhold til vurdering af ROI åbner dette for nogle interessante perspektiver.

Skal vi hjælpe dig med direkte markedsføring?

Ønsker du at gå fra store masseudsendelser til personligt målrettede direct mail eller e-boks udsendelser, så lad os tage en snak. Vi ved, hvad der skal til for at skabe resultater!